Meny
Søk

Hva er en psykisk sykdom?

Når noen får en psykisk sykdom, blir de forandret.
De kan bli forandret på ulikt vis.
Noen kan liksom bli borte i sin egen verden.
De slutte å lage mat eller å stelle rundt seg.
'Mamma lå nesten alltid til sengs, jeg trodde alle mødre gjorde det. Vi kjente nesten ingen andre”.

Noen foreldre kan tro at maten er forgiftet, eller at hun eller han er forfulgt.
Noen foreldre oppfører seg slik at familien skammer seg.
Noen kler seg rart.
Noen handler masse tull som ingen trenger. 
Noen prater med seg selv.
Kanskje din mor eller far blir kjempesinte for bagateller uten at du forstår hvorfor.
'Moren min var ofte sint, hun prøvde å sette oss søsken opp mot hverandre. Jeg prøvde å få alle til å være venner.'

Noen foreldre er lei seg hele tiden.
Det kan være vanskelig for deg å skille hva som er sant og hva som skyldes sykdommen.
'Mamma fortalte at søsteren min var død, og vi trodde jo på henne. Vi trodde ikke at noen kunne si slikt uten at det var sant. Hun trodde at hun var korsfestet.'

Andre som er rundt deg, er kanskje så opptatt av å passe på den som er syk, at det ikke blir tid nok til å ta vare på deg.

Du behøver ikke klare en slik situasjon alene. Du har lov til å be om hjelp.

HVORDAN KAN EN VITE AT NOEN ER PSYKISK SYK?

'Først da mamma ble helt klin gal, forsto jeg at hun nok ikke var som andre.'
Et tegn kan være at det er vanskelig å få ordentlig kontakt med den som er syk.
Du forstår ikke hva de sier.

Du forstår ikke hvorfor de blir så sint eller lei seg. De reagerer sterkt på noe det ikke er grunn til å bry seg noe særlig om.

Noen er så lei seg at de nesten ikke orker noen ting.

Noen syke blir veldig redde. De kan være redde for å ta bussen. De kan være redde for å møte folk eller for å bli syke.

Lurer du på om din mor eller far er psykisk syk, prøv å snakke med noen du stoler på. 


HVORFOR BLIR NOEN PSYKISK SYKE?

Vi vet ikke alt om hvorfor noen blir psykisk syk.
Noen tror det kommer av at en har hatt det for vondt i livet, spesielt i barndommen.
Andre tror det er en blanding av at en er født med en sårbarhet for å bli syk, og at store påkjenninger kan utløse sykdommen.

Noen tror det kan være en skade i hjernen.

Vi vet at ingen arver sykdommen direkte.

Det er IKKE slik at dersom din mor eller far er psykisk syk, så blir du syk.

KAN DEN SOM ER SYK BLI FRISK IGJEN?

Det finnes flere typer behandling for psykiske sykdommer. 

Mange får hjelp av at alle i familien får noen å snakke med. 

Noen trenger hjelp hjemme. 

Noen trenger hjelp til å tørre å gå ut. 

Noen trenger å bli lagt inn på sykehus.

Noen greier seg bare de får noen å prate med. 

Mange får medisiner.

Mange kan bli bra uten behandling.

Noen er bra i lange perioder, men blir syke igjen og trenger ny behandling.

Det er viktig at alle i familien blir sett og hørn når noen strever med psykiske problemer.

Alle mennesker er forskjellige, det er også foreldre som har en psykisk sykdom.

Utviklet av Bysant AS