Meny
Søk

Lenker

 

www.soschat.no Kirkens SOS  Her finner du alltid noen å snakke med. Hele døgnet, alle dager er noen av våre mange frivillige på vakt, klare for å ta imot din henvendelse enten på telefon, chat eller via meldinger 

www.116111.no Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge

www.andungen.sshf.no På denne nettsiden finner du informasjon om samtalegruppene som prosjekt Andungen i Kristiansand driver. Dette er samtalegrupper for voksne som har hatt foreldre med psykiske problemer

www.barneombudet.no Barneombudet har nyttig informasjon til barn, ungdom og foreldre 

www.barnogunge.no er en nettside for deg som har foreldre som ruser seg. Her finner du informasjon, du kan skrive inn din mening og stille spørsmål og få svar 

www.barnsbeste.no Barns som pårørende er tema på denne siden. Siden dekker hele landet og har et kompetansenettverk for barn som pårørende.

www.denene.no "Du kan være den ene" er drevet av UNICEF. Programmet jobber for å mobilisere "det sivile barnevernet", alle voksne som har mulighet for å se barn som sliter. Her finnes tips og råd og historier fra barn og voksne som har opplevd betyningen av "den ene" 

 

www.jegvilvite.no En nettside for barn om vold og overgrep. Inneholder masse nyttig informasjon og du finner fortellinger, spørsmål og svar. 

http://familiesamtaler.dk Karen Glistrup sin hjemmeside. Hun har bl.a. skrevet boken "Det barn ikke vet..... har de vondt av" og boken om å snakke med barn, "Snakk om angst og depresjon - med barn og voksne i alle aldre". Her finner du lenker, litteraturforslag o.l. 

www.klara-klok.no 'Klara Klok' gir ungdom svar, informasjon og veiledning om temaene helse, forhold, familie, rusmidler og seksualitet  

www.korspahalsen.no Her kan du sende meldinger anonymt og få svar fra voksne. Du finner også temasider og et diskusjonsforum

 

www.kuling.nu Er en svensk side for barn og unge som har foreldre med psykiske problemer. Her finner du mye forskjellig!

www.psykisk.no Sosial- og helsedirektoratet sin nettside om psykisk helse

www.ung.no På dette nettstedet finner du offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppa er ungdom mellom 14 og 20 år 

www.unghelse.no Her finner du en oversikt over ulike hjelpetilbud for ungdom 

 

www.vipweb.no Her finner du veiledning og informasjon om psykiske problemer og lidelser som ungdom kan slite med

www.vfb.no Voksne for Barn har stått for opplæringspsrogrammet 'Når mor eller far er psykisk syk' og arrangerer stadig kurser om temaet

www.psykiskhelse.no Rådet for psykisk helse har egne linker for barn og ungdom

 

www.psykopp.no Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning selger informasjonsmateriell om psykiske helse og psykiske problemer

 

www.r.bup.no RBUP Øst og Sør utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet innen psykisk helsevern for barn og unge. De har også et forum for brukermedvirkning: 

 

www.r-bup.no/brukermedvirkning

 Dette er et snakkeforum der brukere, pårørende og fagfolk sammen kan diskutere hvordan vi kan skape et bedre og mer brukerorientert psykisk helsearbeid.

 

www.reddbarna.no Redd Barna er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter

 

www.reddesmaa.no Et nettverk for fagfolk, politikere og privatpersoner som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres

 

www.sidetmedord.no er et tilbud fra Mental helse. Du kan stille spørsmål og få svar anonymt

http://snakketoyet.no/ er laget for å trygge voksne og barn når foreldre er syke. Her finner du masse informasjon på en morsom måte, også på engelsk.

 

www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/4503?_ARTIKEL_ID_=1046050110101635 Dansk side med god litteraturliste og tips om filmer

 

www.800TRYGG.no TRYGG skal skape større åpenhet om at voksnes rusmisbruk også er et problem for barn. Alle barn som ringer 800TRYGG skal møte noen de kan prate med eller spørre om ting de lurer på   

www.barn-i-fokus.dk Sosialt utviklingssenter i Danmark har en hjemmeside for alle som er interessert og opptatt av barn som lever med psykisk syke foreldre. De har også en oversikt over ulike prosjekter som har arbeidet med temaet

www.mentalhelse.no Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

De har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 200 kommuner. De er tilknyttet Mental Helse Ungdom, en medlemsstyrt ugdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet

Utviklet av Bysant AS