Meny
Søk

Til deg som har en syk mor eller far

En psykisk sykdom er en sykdom som andre sykdommer, for eksempel hjerteproblemer. Alle sykdommer vil påvirke familien

 • Ingen velger å bli syk, men en kan leve slik at sjansen for å bli syk blir mindre.
 • Psykisk sykdom smitter ikke.
 • Det er aldri barnas skyld at foreldrene blir syke.
 • Det er ikke barna som skal passe på at foreldrene har det bra.
 • Det er mange barn som har foreldre som er syke.
 • Når noen i din familie er syk blir du pårørende til den som er syk.
 • Dersom du er urolig og bekymret for mor eller far, er det lurt å snakke med noen voksne.
 • Den som er syk kan få hjelp! Det finnes mange former for behandling.
 • Det er flott at du hjelper mor eller far, men du trenger ikke greie det aleine.

Du har rett til å ha det bra, selv om dine foreldre har det dårlig

Viktig informasjon til deg som har en alvorlig syk mor eller far

 

Fra januar 2010 har helsepersonell plikt til å bidra til at barn og unge under 18 år blir ivaretatt som pårørende. Dette gjelder når din mor eller far har en psykisk sykdom, rusproblemer eller alvorlig fysisk sykdom eller skade.

 

Det betyr at leger, sykepleiere, sosionomer og andre som deltar i behandlingen av din mor eller far, skal bidra til at du får informasjon og nødvendig oppfølging når du har en alvorlig syk forelder.

 

Det stedet som gir din mor eller far behandling, skal ha en barneansvarlig som har plikt til å passe på at noen snakker med deg og sørger for at du får praktisk hjelp dersom du trenger det.

 

Dersom ingen har tatt kontakt med deg, på den avdelingen der din mor eller far får behandling, kan du be om å få snakke med barneansvarlig.

 

 

Ikke glem at….

 • du har rett til å be om hjelp
 • det er ikke din skyld at mor eller far er syk
 • du har rett til å ha det bra, selv om andre har det vanskelig
 • du har lov til å si nei til det du ikke vil
 • det finnes mange barn og unge som har alvorlig syke foreldre

 

På disse sidene kan du finne informasjon, lese om andre barn og unge i samme situasjon og stille spørsmål til fagfolk, dersom det er noe du lurer på

 

www.ug.no - ungdomsgruppen i kreftforeningen

www.barnogunge.no – for barn og unge som har foreldre med rusproblemer

www.morild.org – for deg som har en mor eller far med psykiske problemer

www.klaraklok.no – fagpersoner svarer på vanskelige spørsmål

www.ung.no  – informasjon om unge rettigheter, muligheter og plikter

www.barneombudet.no – barneombudet skal passe på at lover som gjelder barn følges opp

 

Det kan være lurt å tenke igjennom om det er noen du kjenner og stoler på som du kan prate med. Det kan være

 • Mor eller far
 • En søster eller bror
 • En venn
 • Et søskenbarn
 • En tante eller onkel
 • En bestemor eller bestefar
 • En nabo
 • En lærer
 • Helsesøster på skolen din
 • Mor eller far til en venn

Dersom du trenger hjelp eller noen å snakke med kan du ringe noen av disse

 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge.

Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. 

I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen.

I helgene er den åpen hele døgnet. Se også: www.116111.no

 

Barnevernsvakta der du bor. Du kan finne informasjon på WWW.BARNEVERNVAKT.NO

 

Dersom mor eller far er innlagt på sykehus kan du be om å få snakke med noen på den avdelingen de er innlagt eller barneansvarlig

 

Dersom det skjer noe alvorlig hjemme kan du ringe tlf 113

 

Alle i hele Norge kan ringe Barn og unges kontakttelefon tlf. 800 33 321 (GRATIS GRØNT NUMMER)

Utviklet av Bysant AS